Instituto de Formación Continua

Expert en Intervenció i Gestió de la Delinqüència i Violència Juvenil

destacado-noviembre-017

Modalidad Presencial

 
Tipología:
Curso de especialización
Créditos:
15 ECTS
 
Precio:
1.770 *
Idioma:
Catalán y Castellano
Inicio curso:
10 marzo 2017
Final curso:
08 julio 2017
Horario:

Divendres de 16.30h a 20.30h i dissabte de 9.30h a 13.30h.

Lugar:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* El importe incluye tasas administrativas de la Universitat de Barcelona

 
Tres razones para escogerlo
  • Únic expert a nivell nacional que et capacita per a la gestió i intervenció eficients de la criminalitat, delinqüència i violència infantojuvenil.
  • Inclou els coneixements i avenços més innovadors en criminologia aplicada al fenomen de la conducta antisocial infantojuvenil amb alta demanda professional.
  • Dirigit per un equip d'experts dels Serveis de Justícia Juvenil i Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, de la Universitat i del camp sociosanitari, pioners en l'aplicació d'innovacions en gestió de menors infractors i àmplia capacitat docent.
Presentación

Els serveis socials, especialment aquells dirigits a menors i adolescents, han experimentat una important transformació als darrers anys. Entre les millores més rellevants destaca la intervenció professional especialitzada amb joves infractors, delinqüents i violents, que s'inclou sota la denominació de Justícia Juvenil.

Les interaccions entre les noves formes de criminalitat i violència per part de nens i adolescents (bullying, violència de gènere entre adolescents, violència filioparental, ciberdelinqüència, etc.), i les professions que s'ocupen de la infància i adolescència són un nou camp en què la demanda formativa creix per l'augment en la petició de resolució eficient d’aquests problemes, donades les greus conseqüències que generen tant per a l'autor com per a les seves víctimes.

La dinàmica social dels menors en conflicte amb la llei i amb les normes socials constitueix un problema social d'ampli espectre, que afecta els nombrosos col•lectius de professionals que tracten amb nens i adolescents, amb necessitat de formació i habilitats concretes per poder intervenir de manera adequada davant aquests casos.

La decidida aposta social, nacional i internacional d'atendre el sector social dels menors, autors de delictes, conductes antisocials o violència, requereix d'uns serveis nodrits d'especialistes ben entrenats i experts en aquest camp. Per això, neix l’Expert en Intervenció i Gestió de la Delinqüència i Violència Juvenil de l'Institut de Formació Continua, que es centra en el desenvolupament de les competències tècniques professionals i habilitats específiques per a la comprensió, gestió i intervenció de les problemàtiques individuals, socials, legals i criminals que afecten el menor/adolescent en conflicte amb la llei o en situació de risc social.

Acreditación académica

Expert en Intervenció i Gestió de la Delinqüència i Violència Juvenil per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 15 crèdits ECTS.

Universitat de Barcelona
© Instituto de Formación Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - España Tel. +34 93 403 96 96 - Teléfono de Información: +34 93 309 36 54

Dos campus de Excelencia Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Con la colaboración de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa