Institut de Formació Contínua

Governs locals que responen a les demandes dels ciutadans

Diputació de Barcelona. Governs locals que responen a les demandes dels ciutadans a través d'una gestió basada en l'excel·lència i eficiència.
imagen_title

Amb un pressupost de 690 milions d'euros, la Diputació de Barcelona ofereix suport tècnic, econòmic i tecnològic a 311 municipis que representen a cinc milions i mig de persones a Catalunya (Espanya). La seva missió és garantir el desenvolupament igualitari del territori a través del suport tècnic i econòmic als governs locals, i que aquests donin resposta a les necessitats de la població.

El repte empresarial

El repte empresarial

 
L'entorn de crisi va perjudicar la capacitat de gestió dels governs locals i va posar en risc l'equilibri del desenvolupament. Incidir en la competitivitat d'aquests organismes públics a través de la formació era la clau per a no sacrificar el benestar dels ciutadans.
 • La institució havia de redissenyar i sistematitzar els nombrosos mecanismes de suport i capacitació que tenia a disposició de les entitats associades per tal d'assegurar tant el ple accés als recursos, com una major efectivitat d'aquests.
 • Aquest nou enfocament demanava una gestió del canvi a la Diputació amb l'objectiu d'adequar els processos i les funcions dels seus professionals per a que poguessin respondre millor a les noves necessitats del món local. 
Desafiaments

Desafiaments

 
La Diputació proporciona serveis a diferents tipus d'ens públics, cadascun amb la seva estructura particular, que s'ocupen de múltiples assumptes ciutadans: serveis de salut, d'educació, de promoció econòmica, de cultura, de mobilitat, etc.
 • La formació havia d'anar dirigida a més de 40.000 destinataris (entre personal intern i dels ajuntaments) que executen serveis molt diversos i que tenen a la seva disposició una oferta de més de 500 activitats.
 • Era necessari superar la fractura digital existent al territori per a poder implementar iniciatives de formació més eficients basades en les noves tecnologies.

Diagnòstic i proposta de valor

 
Després d'una profunda anàlisi de l'oferta formativa existent i dels perfils als quals anava dirigida, la Diputació de Barcelona i la School of Continuing Education - Universitat de Barcelona van estructurar un nou mapa de serveis de formació que integrava l'oferta formativa existent amb nous programes i, a més, contemplava la implementació d'un entorn virtual d'aprenentatge per a la gestió de les activitats.
 • El projecte tenia una doble vessant: per una banda, es centrava en l'anàlisi i replantejament de l'ampli portafoli d'iniciatives de capacitació que oferia la Diputació als ens locals i, per l'altra, es centrava també en la gestió d'un canvi cultural a nivell intern per tal d'adaptar els processos i les funcions dels professionals de la institució a la nova proposta de formació.
 • Per donar suport a l'evolució cultural de l'organització, la School of Continuing Education - Universitat de Barcelona va impulsar iniciatives de formació entre els professionals de la Diputació per tal d'ajudar-los a incorporar noves dinàmiques de treball en col·laboració, i eines d'innovació pedagògica que poguessin aplicar i transferir de manera generalitzada als ajuntaments.

Impacte i resultats

 
«A més del suport pedagògic i tècnic, la School of Continuing Education - Universitat de Barcelona ens ha donat les eines metodològiques per a continuar amb la millora de les nostres iniciatives de formació»
Enric Herranz, director de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona
 • Al sistematitzar totes les accions de formació existents, s'ha pogut detectar on hi ha noves necessitats. En cinc anys s'han implementat 50 noves aules virtuals, 50 accions amb pla docent i més de 150 recursos d'autoaprenentatge.
 • El Campus Virtual, dotat de mecanismes per a rebre el feedback dels usuaris, ajuda a certificar el nivell pedagògic de la formació: en l'actualitat, la qualitat dels cursos es puntua amb una nota mitjana de 8 sobre 10.
 • Gràcies a la transferència de coneixements que s'ha realitzat des de l'equip de consultors de la School of Continuing Education - Universitat de Barcelona envers els professionals de la Diputació, s'han establert processos més eficients tant pel que fa al disseny de noves accions de formació com pel que fa a la transferència de coneixements a les entitats locals destinatàries de les activitats. Després de la finalització del projecte, la institució pública disposa de plena autonomia per a impulsar noves iniciatives de capacitació.
Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • Catalunya Caixa